хэппи-энд
хэнд-мэйд

хэ́ппенинг

1. См. Хеппенинг.